RODO

RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w Gabinecie Fryzjersko Kosmetycznym STUDIO M.M. MAGDALENA MICHOŃ

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - tzw. rozporządzenie RODO przekazujemy Państwu Rejestr czynności przetwarzania, w którym znajdziecie informację o tym kto, jak i po co przetwarza Państwa dane w naszym gabinecie.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Studio M.M. Magdalena Michoń z siedzibą w Warszawie (04-424) przy ulicy Pancernej 1 lok.1, NIP 9521866787 REGON 017315555.

2. Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:
– telefonicznie pod numerem: 22 612 26 88
– pod adresem e-mail: pazurki-fryzurki@wp.pl
– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Studio M.M. Magdalena Michoń ul. Pancerna 1/1 04-424 Warszawa.

3. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– zawarcia i wykonania umowy/umów których celem jest wykonanie usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany/a) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. F RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. 2 f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Panią/Pana oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO),którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest analiza i rozwój naszej działalności.

4. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe),
– podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne,
– nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:
– w celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń,
– w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wycofania zgody,
– wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń,
– w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

7. Twoje prawa

Ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
– prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami: poprzez e-mail pazurki-fryzurki@wp.pl lub telefonicznie: 22 612 26 88,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami: poprzez e-mail pazurki-fryzurki@wp.pl lub telefonicznie: 22 612 26 88.

9. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów. Ponadto informujemy, iż na podst. art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO, Studio M.M. Magdalena Michoń rejestruje wizerunek osób wchodzących do salonu poprzez system monitoringu – kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa w salonie.